MFK

Doradztwo i Windykacja

×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu

Jeśli ktoś próbował pozbyć się kiedyś niechcianego lub uciążliwego lokatora wie jak długa to procedura. Na początek należy wnieść pozew o eksmisje a następnie na podstawie prawomocnego wyroku komornik będzie mógł dokonać opróżnienia lokalu.

Czytaj więcej...

Skarga pauliańska została uregulowana w kodeksie cywilnym w art.  od 527 do 534 celem ochrony wierzyciela na wypadek niewypłacalności dłużnika. Jeżeli  na skutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową pokrzywdzony wierzyciel może żądać uznania takiej czynności za bezskuteczną pod warunkiem spełnienia kilku przesłanek. 

Czytaj więcej...

Zgodnie definicją zobowiązania obowiązującą w prawie polskim, wierzyciel może żądać od dłużnika spełnienia każdego świadczenia, które stało się wymagalne, a dłużnik ma obowiązek to świadczenie spełnić.  Ta zasada doznaje jednak wyjątku, tj. istnieje sytuacja kiedy dłużnik może odmówić wierzycielowi spełnienia świadczenia.

Czytaj więcej...