MFK

Doradztwo i Windykacja

×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu

Przypominamy, że ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która weszła w życie z początkiem maja 2013 r. daje wierzycielowi prawo do otrzymania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości stanowiącej równowartość minimum 40 euro. Pieniądze przysługują bez wezwania - po 30 dniach od upływu terminu zapłaty.